راهـــکارها / نصب و راه اندازی مراکز عملیات شبکه (NOC)


مرکز کنترل و مديريت شبکه يک واحد سازمانی متشکل از نيروی انسانی، ابزار هاي نرم افزاری و سخت افزاری و نیز مجموعه اي از فرآيندهاي تعريف شده جهت کنترل و مديريت کليه بخشهای يک شبکه از ايستگاه های کاری تا سرورها و ديگر تجهيزات است.

به طور کلی وظايف مرکز عمليات شبکه عبارتند از:

عمليات پايش و مديريت روزمره کليه تجهيزات شبکه
نقطه ای متمرکز برای کليه تماس های کاربران شبکه

پردازش و رفع اشکالات بوجود آمده در شبکه و اطمينان از عملکرد بدون وقفه شبکه

ثبت کليه وقايع از قبيل تغييرات در پيکربندی ها، اختلالات بوجود آمده، وضعيت کارکرد شبکه و شکايتهای کاربران

مطلع شدن از مشکلات احتمالی قبل از وقوع آن و يا قبل از اختلال در کار کاربران

 

ايجاد چنين مرکزی با خريد و نصب چند نرم افزار و سخت افزار به تنهائی ممکن نيست. برای داشتن مرکز کنترل مديريت شبکه علاوه بر ابزار، به طراحی و تعريف فرايندهای مربوط به اين مرکز نياز می باشد. بيشتر ابزار مورد استفاده در مرکز کنترل و مديريت شبکه، ابزاری هستند که در خود سيستم عامل و يا تجهيزات وجود دارند (مانند: …,Ping, Trace, Syslog, SNMP ) که استفاده از اين ابزارهای ساده و يا ابزارهای پيشرفته ديگر (مانند : CiscoWorks, HP OpenView, IBM TIVOLI ,Solarwinds ) می تواند در مديريت و عملکرد بهتر شبکه بسيار مفيد باشد.

دپارتمان فنآوري هاي پيشرفته شرکت ایمن تک با تکيه بر تجارب و توانمندي نيروهاي آموزش ديده و زبده خود و با سابقه ارائه سرويس NOC به سازمانها و شرکتهای کشور آماده ارائه خدمات مشاوره و پياده سازي در زمينه هاي زير مي باشد:

طراحي ساختار و زيرساخت هاي مورد نياز مرکز کنترل و مديريت شبکه

 

طراحي و پياده سازي ابزارهاي مورد نياز و فرآیند های مرکز کنترل و مديريت شبکه شامل:

CiscoWorks Management Solutions

HP Openview Network & System Management Solutions

IBM TIVOLI

Customized Open Source Management Software

CA Service Desk

طراحي ساختار سازماني مرکز کنترل و مديريت شبکه

آموزش و آگاهي رساني تيم مرکز کنترل و مديريت شبکه

پياده سازي و عملياتي سازي مرکز کنترل و مديريت شبکه

مميزي و تحليل کارايي مرکز کنترل و مديريت شبکه

پشتيباني و نگهداري مرکز کنترل و مديريت شبکه