راهـــکارها / مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های مراکز داده


امروزه مراکز داده نقشي اساسي در ساماندهي و متمرکز نمودن منابع و ظرفيت هاي محاسباتي يک سازمان جهت يکپارچه سازي تجهيزات، اطلاعات و برنامه هاي كاربردي حساس در فضايي كاملاً مطمئن و داراي قابليت گسترش دارند.

بر طبق تعريف ارايه شده از جانب Renewable Energy policy ، مراکز داده يك مولفه بسيار ضروري زير ساختي است كه كار پشتيباني از اينترنت و تجارت ديجيتالي و بخشهاي ارتباطات الكترونيكي را به عهده دارند و مبدا تمامي سرويس هاي ارائه شده در شبکه مي باشند. در نتيجه تمامي سرويس هاي ارايه شده در آنها بايد دقيق، مطابق برنامه و بدون كوچكترين وقفه اي عمل نمايند.

به طور كلي مراکز داده به عنوان مكاني جهت فراهم آوردن موارد زير تعريف مي شوند:

ذخيره سازي، مديريت، پردازش و تبادل اطلاعات ديجيتال

فراهم آوردن سرويس هاي كاربردي يا مديريت جهت پردازش هاي اطلاعاتي مختلف مانند Internet Web Hosting ، Intranet ، مخابرات و فن آوري اطلاعات

ايجاد يک مرکز داده به برنامه ريزي بسيار دقيق و گسترده نياز دارد و اهداف مورد نظر از طراحي آن بايد به وضوح تعريف شده باشند تا نيل به آن اهداف امكان پذير شود و همچنين تمامي استانداردها در قسمتهاي مختلف بايد در نظر گرفته شوند.

بر اين اساس شرکت ایمن تک سرويس هاي زير را ارائه مي نمايد:

مطالعه و شناسايي زيرساخت ها و سرويس هاي موجود سازمان

امكان سنجي و نياز سنجي

ارائه طرح توجيهي راه اندازي مركز داده از نظر صرفه جويي اقتصادي و نيروي انساني

طراحي تفصيلي مركز داده و پياده سازي آن شامل:

سيستم كابل كشي مخابراتي و شبكه

اتاق تجهيزات

طرح الكتريكي مركز داده

معماري مركز داده

سيستم هاي برودتي، حرارتي و تهويه هوا

سيستم هاي روشنايي

سيستم مشاهده تصويري مدار بسته (CCTV)

سيستم كنترل دستيابي (Access Control)

سيستم مشاهده و كنترل تغذيه و برق اضطراري

سيستم كنترل و مشاهده تهويه هوا و برودت (HVAC)

سيستم تشخيص و اطفاء حريق (Fire Alarm/Fighting)

سيستم مديريت اضطراري (Emergency Management System)

شبکه و بستر هاي ارتباطي مورد نياز

سيستم هاي پردازشي و ذخيره سازها ( Servers and storage )

سيستم عمليات مديريت (NOC)

سيستم عمليات امنيت (SOC)

تهيه RFP مناقصه خريد و پياده سازي سخت افزارها، نرم افزارها و ارتباطات مورد نياز مركز داده

اجرا، پياده سازي و پشتيباني و نگهداري کليه بخش هاي مركز داده

تهيه ساختار سازماني مورد نياز جهت نظارت، پشتيباني، توسعه و نگهداري مركز داده

تهيه و ارائه ليست سرفصل هاي دوره هاي آموزشي مورد نياز نيروي انساني مرتبط با مركز داده