راهـــکارها / مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری LAN ,WAN


این شرکت با بهره برداری از دانش و تجربه کارشناسان فنی دارای مدارک تخصصی روز دنیا و پشتیبانی تکنولوژی روز دنیا آماده ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری بر اساس استاندارد های روز دنیا از قبیل Structured Cabling و... می باشد و که بر اساس زمانبندی و فازهای صفر ( بررسی نیاز مشتری و وضعیت موجود)، فاز یک ( ارائه طرح تجهیزات فعال و غیر فعال شبکه )، فاز دو ( اصلاح طرح بر اساس موقعیت جغرافیایی و نیاز مشتری)، فاز چهار ( نهایی نمودن طرح و ارائه RFP ) و فاز پنج ( همکاری با کارفرما جهت برگذاری مناقصه و انتخاب پیمانکار) و در انتها فاز ششم نظارت بر اجرای پروژه و اتمام پروژه فعالیت می نماید.