خدمات و پشتیبانی / مشاوره و ارائه راه حل های کلید در دست

واحد فناوریهای پیشرفته شركت ایمن تک آمادگی دارد طرح ها، راه حل های فن آوری اطلاعات (ICT) مورد نیاز مشتریان معظم خود را به صورت Turn-key ارائه داده و متعهد به انجام تمامی كارها از ابتدایی‌ترین تا پیچیده‌ترین نكات فنی در زمینه فعالیتهای مورد نیاز مشتریان خود می‌باشد.

همچنین همگام با پیشرفت و تغییرات روزمره در فناوری‌های صنعت انفورماتیك و لزوم روز افزون دسترسی به جدیدترین اطلاعات، نیاز به مشاورین مطلع و متخصص نیز بیش از بیش احساس می‌شود كه در این زمینه همكاران این واحد در جهت ارائه اطلاعات لازم به منظور انتخابی بهینه و مقرون به صرفه می توانند در خدمت مشتریان به عنوان مشاوردر كنار انها باشند.