خدمات و پشتیبانی / نیروهای متخصص

یکی از سرویسهای فعال و پیشرو در شركت ایمن تک ارائه خدمات تعمیر و نگهداری است. این واحد از بدو تاسیس شرکت شروع به فعالیت نموده و در طی سالهای اخیر موفقیتهای چشمگیری داشته است و اکنون به بازه وسیعی از سازمانها و ادارات دولتی، بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی، خدمات نگهداری و پشتیبانی در زمینه های سخت افزار، نرم افزار و شبکه ارائه می نماید.