تجهیزات


تجهیزات سخت افزار و شبكه

بزرگترین و حیاتی ترین سرمایه هر سازمان را اطلاعات آن سازمان تشكیل می دهد و این امر تمامی مدیران را به فكر وادار ساخته تا راه حلی برای دسترسی دائمی و مطمئن به اطلاعات پیدا كنند. شركت ایمن تک كوشیده است تا جدیدترین راه حلهای شركتهای پیشرو جهان را پیش روی مشتریان خود قراردهد و به آنها كمك كند تا سرورها و سیستمهای ذخیره سازی خود را به گونه ای انتخاب و طراحی كنند كه اطلاعات همواره در دسترس كاربران قرار گیرد.

شركت ایمن تک خدمات ذیل را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد:

ارائه راه حلهای جامع در خصوص تجهیزات ذخیره

مشاوره و فروش انواع سرورهای HP شامل سریهای ML ,DL ,BL

مشاوره در ارائه راه حلهای Clustering جهت افزایش پایداری و سرعت

ارائه راه حلهای جامع نرم افزاری و سخت افزاری تهیه پشتیبان از اطلاعات

ارائه سیستمهای (Network Attached Storage( NAS برای شتاب دادن به كاربران استفاده كننده از اطلاعات مشترك جهت سایتهای ذخیره سازی اطلاعات

طراحی و اجراء SAN)Storage Area Network) جهت شبكه های بزرگ و حساس

كلیه تجهیزات HP به همراه نصب و راه اندازی و گارانتی تعویض در سایت مشتریان تهران و مراكز استانها و در كوتاهترین زمان قابل ارائه خواهد بود.