صفحه اصلی


آیا به کارایی تجهیزات اهمیت می دهید؟

شركت ایمن تک كوشیده است تا جدیدترین راه حلهای شركتهای پیشرو جهان را پیش روی مشتریان خود قراردهد و به آنها كمك كند تا تجهیزات شبکه خود را به گونه ای انتخاب و طراحی كنند كه اطلاعات همواره در تمامی نقاط با امنیت بالا در دسترس قرار گیرد.

  538
 
 
 
 
 
 
مشـــاوره
مشاوره در زمینه پروژه های شبکه های کامپیوتری LAN و WAN
مشاوره در زمینه پروژه های سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ISMS
مشاوره در زمینه پروژه های مراکز داده Data Center
مشاوره در زمینه پروژه های مرکز عملیات شبکه NOC
تجهیــزات
تجهیزات فعال شبکه Cisco
روتر – سوئیچ و ...
تجهیزات امنیتی شبکه
محصولات ذخیره اطلاعات HP اعم از سرور های سری DL,ML & Blade
تعمیـرات
پشتیبانی و تعمیرات حرفه ای انواع سرورها، روترها و سویچ ها.
تعمیرات تخصصی انواع بردها و تجهیزات الكترونیكی.
ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات بانكی.
ارائه سرویس Help Desk جهت پاسخگویی و رفع سریع مشكلات بصورت تلفنی.